Uitgangspunten

  • Wij verzamelen, bewerken en bewaren alleen die persoonsgegevens die  van belang zijn voor de inschrijving en uitslagen.
  • Het e-mailadres wat je met ons deelt bij inschrijven, gebruiken we alleen om informatie over onze Maple Leaf Wintercup ‘powered by Klaverblad’ te sturen en wordt nooit gedeeld met derden 
  • Wij richten onze werkprocessen waarbij persoonsgegevens worden verzameld, bewerkt of bewaard zo in dat helder is welke gegevens worden gebruikt, door wie en met welk doel. Commissieleden die niet bij dat specifieke werkproces betrokken zijn hebben geen toegang tot die gegevens.
  • Wij verstrekken geen persoonsgegevens ten behoeve van commerciële doeleinden van partners, relaties, andere stakeholders of derden.
  • Je hebt ook het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als ze onverhoopt niet correct zijn, of te laten wissen.
  • Sommige gegevens hebben historische of statistische waarde, denk aan wedstrijduitslagen. Indien gegevens over jou van historische of statistische waarde zijn, bewaren we alleen die gegevens die voor de historie of statistieken van belang zijn.
Dit besluit kan worden aangehaald als “Privacy Statement Maple Leaf Wintercup”.